Μαθήματα

Διοργανώνουμε μαθήματα κατάρτισης και σεμινάρια που οδηγούν στην πιστοποίηση των εκπαιδευομένων. Έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και λύσεων για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του συνόλου του προσωπικού.

Στην PCX, δεσμευόμαστε να παρέχουμε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για όλους τους εκπαιδευόμενους. Προσβλέπουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση των δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη εταιρειών μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού.

Δείτε όλα τα μαθήματα