Πιστοποίηση PECB Lead Implementer – ISO 22301

Πιστοποίηση PECB Lead Implementer – ISO 22301

Πιστοποίηση PECB ISO 22301 Lead Implementer Κατά τη διάρκεια του πενθήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος, θα αποκτήσετε μια πλήρη κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να παρέχετε ένα πλαίσιο που επιτρέπει στον οργανισμό να