Εσύ έχεις την ιδέα, Εμείς έχουμε τη λύση!

Σχεδιασμός ιστοσελίδων

Είτε πρόκειται για απλή ανανέωση ιστοσελίδας είτε για ένα πιο περίπλοκο έργο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να διευκολύνουμε τη διαδικασία.

Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Οι έμπειροι Υπεύθυνοι Έργων που διαθέτουμε θα αναλάβουν το πιο δύσκολο έργο, το Συντονισμό της διαδικασίας, ώστε να καταφέρουν να υλοποιήσουν την ιδέα σας.

PCX Εκπαίδευση

Το όραμα της PCX Ακαδημίας μιλά για σταθερότητα και ισορροπία στον τομέα της Διδασκαλίας - Εκπαίδευσης - Ψυχαγωγίας και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

competency management

Διαχείριση Έργου

Παρέχουμε συνδυασμένη προσέγγιση παροχής συμβουλών, κατάρτισης και τεχνολογίας για την υποστήριξη του στόχου σας & βελτιωμένη απόδοση του έργου.

consulting

Διαχείριση Ικανοτήτων

Προσφέρουμε οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση και υποστήριξη όλων των απαιτήσεων ικανότητας που μπορεί να απαιτήσει ένας οργανισμός.

management

Διαχείριση Κινδύνων

Αναπτύσσουμε μαζί σας μια αποτελεσματική και ευέλικτη μεθοδολογία διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου που υποστηρίζει την αξία μέσα στον οργανισμό σας.

Τελευταία νέα

GDPR

Σεμινάριο – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Κανονισμός Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) Ημέρα 1η:  Βασικές Αρχές του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Περιλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές και σημεία που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων για να ...
Περισσότερα
bc-el

Πιστοποιημένος PECB Lead Project Manager – ISO 21500

PECB ISO 21500 Πιστοποιημένος Lead Project Manager Αυτό το εντατικό μάθημα διάρκειας πέντε ημερών δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να υποστηρίξουν έναν οργανισμό στην εφαρμογή Οδηγιών για τη Διαχείριση ...
Περισσότερα
iso

Πιστοποίηση PECB Lead Implementer – ISO 22301

Πιστοποίηση PECB ISO 22301 Lead Implementer Κατά τη διάρκεια του πενθήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος, θα αποκτήσετε μια πλήρη κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να παρέχετε ένα πλαίσιο ...
Περισσότερα