Εσύ έχεις την ιδέα, Εμείς έχουμε τη λύση!

Σχεδιασμός ιστοσελίδων

Είτε πρόκειται για απλή ανανέωση ιστοσελίδας είτε για ένα πιο περίπλοκο έργο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να διευκολύνουμε τη διαδικασία.

Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Οι έμπειροι Υπεύθυνοι Έργων που διαθέτουμε θα αναλάβουν το πιο δύσκολο έργο, το Συντονισμό της διαδικασίας, ώστε να καταφέρουν να υλοποιήσουν την ιδέα σας.

PCX Ακαδημία

Το όραμα της PCX Ακαδημίας μιλά για σταθερότητα και ισορροπία στον τομέα της Διδασκαλίας - Εκπαίδευσης - Ψυχαγωγίας και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Διαχείριση Έργου

Παρέχουμε συνδυασμένη προσέγγιση παροχής συμβουλών, κατάρτισης και τεχνολογίας για την υποστήριξη του στόχου σας & βελτιωμένη απόδοση του έργου.

Διαχείριση Ικανοτήτων

Προσφέρουμε οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση και υποστήριξη όλων των απαιτήσεων ικανότητας που μπορεί να απαιτήσει ένας οργανισμός.

Διαχείριση Κινδύνων

Αναπτύσσουμε μαζί σας μια αποτελεσματική και ευέλικτη μεθοδολογία διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου που υποστηρίζει την αξία μέσα στον οργανισμό σας.

Τελευταία νέα

ISO 21500

Πιστοποιημένος Lead Project Manager – ISO 21500

PECB Πιστοποιημένος Lead Project Manager Αυτό το εντατικό μάθημα διάρκειας πέντε ημερών δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να υποστηρίξουν έναν οργανισμό στην εφαρμογή Οδηγιών για τη Διαχείριση Έργων, όπως ...
Περισσότερα

Γιατί η επιχείρησή σας ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ έναν ιστότοπο;

Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος, χρειάζεται έναν επαγγελματικό ιστότοπο. Ένας δικτυακός τόπος είναι το ισχυρότερο εργαλείο επικοινωνίας σας. Πολλές μικρές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η δαπάνη χρημάτων σε έναν επαγγελματικό ιστότοπο είναι μια πολυτέλεια που ...
Περισσότερα

Έργο iNduce 4.0 , Εναρκτήρια συνάντηση

Εναρκτήρια συνάντηση: Πολωνία, Βαρσοβία, 12 Οκτωβρίου 2017 Εκπαίδευση με βάση την εργασία στον τομέα της βιομηχανίας 4.0 για ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία - INDUCE 4.0 Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος της Ε.Ε. «iNduce 4.0» πραγματοποιήθηκε στη ...
Περισσότερα